Algemene Huurvoorwaarden

Art 1. Deze algemene huurvoorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurders van gemeubelde woningen en de huurders.
 
Art 2. De verhuurperiode loopt van 15 uur de eerste dag en tot 10 uur de laatste dag tenzij anders uitdrukkelijk werd overeengekomen met de eigenaar. Het in ontvangst nemen en terugbezorgen van de sleutels zal steeds gebeuren door een door de eigenaar aangeduide persoon.
 
Art 3. Het appartement mag steeds voorzien blijven van een aanplakbrief en zal steeds mogen bezocht worden, zelfs indien de huurders aanwezig zijn. De personen zullen steeds vergezeld zijn van de eigenaar of diens tussenpersoon.
 
Art 4. Het is streng verboden onder te verhuren, te roken in het appartement of dieren in de woning binnen te brengen.
 
Art. 5 Het appartement heeft 6 slaapplaatsen en voorzieningen voor maximaal 6 personen. Het is niet toegestaan het met meer dan het vermelde maximum aantal personen te bewonen.
 
Art 6. Bij het verlaten van het appartement zorgt u zelf voor de eindschoonmaak. Indien het appartement bij het verlaten niet in orde is zal van de waarborg 100 euro ingehouden worden.
 
Art 7. Waarborg: de waarborgsom is vooraf betaalbaar en wordt terugbetaald uiterlijk 2 weken na het vertrek en vaststelling van de algehele naleving van de huurdersverplichtingen.
 
Art 8. De eigenaar verwerpt alle verantwoordelijkheid voor de ongevallen, alsook voor huurrisico's inzake brand en diefstal.
 
Art. 9 De huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goede huisvader. Dit betekent onder meer dat de voorwerpen die deel uitmaken van de huisraad niet mogen verplaatst worden en dat het huishoudelijk reglement evenals de nachtrust moet gerespecteerd worden. Eventuele beschadigingen zullen onmiddellijk aan de eigenaar gemeld worden.
 
Art 10. Alvorens een boeking definitief wordt, dient er 50% van de huurprijs betaald te worden. Het restant van de huurprijs en de waarborg dienen minstens 4 weken voor ingebruikname van het goed betaald te worden.
Rekeningnummer BE21 2350 4031 2303 van Ectors-Beliën.
 
Art 11. Indien de verhuring niet doorgaat, om welke reden ook, vanwege de huurders, zal 30% van de huurprijs eigendom blijven van de verhuurder, ten titel van schadevergoeding wegens huurverbreking, tenzij u zelf een andere huurder vindt voor diezelfde periode.
 
Art 12. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Hasselt bevoegd.

 Tel. +32 (0) 11 62 20 20 / GSM + 32 (0) 497 20 04 77 / Albert I laan 293a - 8620 Nieuwpoort / © 2013 Residentie Gauguin / Webdesign: http://www.comsa.be